Hiilijalanjälkipalvelut

Hiilijalanjäljen minimointi ja hiiilineutraalius ovat enenevässä määrin myös pk yrityksen kilpailuetu ja tulevaisuudessa monesti myös menestyksellisen toiminnan edellytys.

Hiilijalanjäljen hallinnassa ensimmäisessä vaiheessa selvitetään nykytilanne. Toiseksi pyritään vähentämään hiilijalanjälkeä toimintaa muuttamalla niin paljon kuin se on taloudellisesti mielekästä ja mahdollista. Päästöjen vähentäminen tapahtuu monesti energiatehokkuutta parantamalla joten se on usein myös kustannusmielessä järkevää ja taloudellisesti kannattavaa. Mikäli päästöjen vähentämisen jälkeen on edelleen tarvetta lisätoimenpiteille, niin kolmantena tulee mahdollinen päästöjen kompensointi kun muut keinot on käytetty. Tarjoan kokonaisvaltaista asiantuntemusta tämän koko tien kulkemiseen.

Tarjoan yritysten ja muiden organisaatioiden hiilijalanjäljen määritystä ja laskentaa Green House Gas (GHG) protocol – standardin mukaisesti. Hiilijalanjäljen määrityksen jatkopalveluna tarjoan päästövähennyksen suunnittelua ja tuen sen toteutukseen liittyviin toimenpiteisiin sekä tarvittaessa kompensointiin.

Hiilijalanjäljen hallinnalla on yhtymäkohtia energiatehokkuuteen joten nämä hiilijalanjälkipalvelut sopivat toteutettavaksi myös energiatehokkuuspalveluiden toteuttamisen yhteydessä. Kokonaisuuden hallinta tuo merkittävää lisäetua hankkeen onnistumiseen ja auttaa parantamaan yrityksen energiatehokkuutta, ympäristöystävällisyyttä ja sen tuomaa statusta. Aihepiiri on laaja ja tapauskohtainen joten ota yhteyttä, niin selvitetään miten voimme yhdessä ottaa organisaationne hiilijalanjäljen hallintaan.  Hiilijalanjäljen hallinta vaatii kokonaisuuteen perehtyneisyyttä. Suomesta puuttuvat vielä toistaiseksi kansalliset pelisäännöt hiilijalanjäljen kompensoinnissa ja se näkyy markkinoilla myös tarjontana joka ei täytä hyvän kompensoinnin vaatimuksia. Tarjoan asiantuntemustani käyttöönne tämän kokonaisuuden hallinnassa ja oikeiden valintojen tekemisessä tarvittaessa myös kompensaation osalta kompensaation tarjoaja tahoista riippumattomana konsultointina sen varmistamiseksi, että hiilineutraalius tavoitteenne tulee toteutettua aidosti sekä myös tulevaisuuden laatukriteerit täyttäen.

© Copyright - Toiminimi Pasi Petäys