Hiilijalanjälkipalvelut

Hiilijalanjäljen minimointi ja hiiilineutraalius ovat enenevässä määrin myös pk yrityksen kilpailuetu ja tulevaisuudessa monesti myös menestyksellisen toiminnan edellytys.

Hiilijalanjäljen hallinnassa tärkeintä on ensin määrittää nykytilanne. Toiseksi pyrkiä vähentämään hiilijalanjälkeä toimintaa muuttamalla niin paljon kuin se on taloudellisesti mielekästä. Vasta kolmantena tulee päästöjen kompensointi kun muut keinot on käytetty. Tarjoan asiantuntemusta tämän koko tien kulkemiseen.

Tarjoan yritysten ja muiden organisaatioiden hiilijalanjäljen määritystä ja laskentaa Green House Gas (GHG) protocol – standardin mukaisesti. Hiilijalanjäljen määrityksen jatkopalveluna tarjoan päästövähennyksen suunnittelua ja tuen sen toteutukseen liittyviin toimenpiteisiin sekä tarvittaessa kompensointiin.

Hiilijalanjäljen hallinnalla on yhtymäkohtia energiatehokkuuteen joten nämä hiilijalanjälkipalvelut sopivat toteutettavaksi myös yhdessä toisaalla näillä sivuilla esitettyjen  katselmustyyppisten energiatehokkuuspalveluiden kanssa pyrittäessä parantamaan yrityksen energiatehokkuutta, ympäristöystävällisyyttä ja sen tuomaa statusta. Aihepiiri on laaja ja tapauskohtainen joten ota yhteyttä, niin selvitetään miten voimme yhdessä ottaa organisaationne hiilijalanjäljen hallintaan.  Hiilijalanjäljen hallinta vaatii kokonaisuuteen perehtyneisyyttä. Suomesta puuttuvat toistaiseksi kansalliset pelisäännöt hiilijalanjäljen kompensoinnissa ja se näkyy markkinoilla myös tarjontana joka ei täytä hyvän kompensoinnin vaatimuksia. Tarjoan asiantuntemusta käyttöönne tämän kokonaisuuden hallinnassa ja oikeiden valintojen tekemisessä sen varmistamiseksi, että hiilineutraalius tavoitteenne tulee toteutettua kannattavasti, luotettavasti ja todennetusti.

© Copyright - Toiminimi Pasi Petäys