Energiatodistukset ja energiaselvitykset

Tämä palveluryhmä kattaa:

Ammattitaitoisesti ja luotettavasti laaditut energiatodistukset kaiken tyyppisille olemassa oleville rakennuksille sekä rakennuslupavaiheen energiaselvitykset vastaavasti uudisrakennuksille.

Jäähdytetyille uudisrakennuksille vaaditut dynaamisella simulointiohjelmistolla tehtävät energialaskelmat, kesäajan huonelämpötilatarkastelut sekä myös vaativammat olosuhdesimuloinnit ja tavoite-energialaskennat IDA ICE dynaamisen simuloinnin ohjelmistolla.

Asiantuntevasti ja huolellisesti laadittu energiatodistus auttaa kiinteistön energiatehokkuuden parantamisessa ja muussa ylläpidossa. Laatimani energiatodistukset sisältävät aina kyseisen kohteen yksilölliset ominaisuudet huomioon ottaen määritetyt toteutuskelpoiset ja kustannustehokkaat parannusehdotukset. Tällä on erityinen painoarvo asunto-osakeyhtiöissä ja muissa kiinteistöyhtiöissä.

Uudisrakennuksen energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa merkittävästi suunnitteluvaiheen oikeilla ratkaisuilla. Osallistun mielelläni hankkeeseen varhaisessa vaiheessa jolloin on mahdollisuus vaikuttaa näihin ratkaisuihin. Näin saavutetaan paitsi määräykset täyttävä, myös hyvä ratkaisu niin energiatehokkuuden, olosuhteitten, kuin kustannustehokkuudenkin kannalta.

Palvelun hinta

Olemassa olevan pientalon (alle 200 m2) energiatodistus 20 km säteellä Turun keskustasta 341 € kun talosta on saatavilla ajantasaiset pääpiirustukset tilauksen yhteydessä. Vastaavalle uudisrakennukselle rakennusluvan yhteydessä vaadittava energiaselvitys sisältäen energiatodistuksen 279 € kaikkialle Suomeen. Mainitut hinnat ovat kokonaishintoja sisältäen laadinnan kaikki kulut ja ALV 24%. Isommille kiinteistöille sekä saatavilla olevien piirustusten ollessa puutteellisia tai olemassa olevien kohteiden sijaitessa edellä mainittua kauempana, tarjouksen mukaan. Sitovan tarjouksen näistä saat ottamalla yhteyttä. Täytä ja lähetä ”ota yhteyttä” sivun yhteydenottokaavake, kirjoita vapaamuotoinen sähköpostiviesti tai soita!

© Copyright - Toiminimi Pasi Petäys