Energiatodistukset ja energiaselvitykset

Toteutan ammattitaitoisesti ja luotettavasti laaditut energiatodistukset kaiken tyyppisille olemassa oleville rakennuksille sekä rakennuslupavaiheen energiaselvitykset ja energiatodistukset vastaavasti uudisrakennuksille. Tähän palveluryhmään kuuluvat myös asuinrakennuksille myönnettävän ARA energia-avustuksen hakemiseen liittyvät palvelut sisältäen tarvittavien energialaskentojen lisäksi energiatehokkuuden parantamisen suunnittelun, opastuksen hakumenettelyssä tai erityisesti taloyhtiöille niin sovittaessa myös koko hakemusprosessin hoidon.

Toteutan myös jäähdytetyille uudisrakennuksille vaaditut dynaamisella simulointiohjelmistolla tehtävät energialaskelmat, kesäajan huonelämpötilatarkastelut sekä vaativammat olosuhdesimuloinnit ja tavoite-energialaskennat.  Dynaamiseen  simulointiin käytössäni on IDA ICE ohjelmiston uusin versio.

Asiantuntevasti ja huolellisesti laadittu energiatodistus auttaa kiinteistön energiatehokkuuden parantamisessa ja muussa ylläpidossa. Tällä on erityinen painoarvo asunto-osakeyhtiöissä ja muissa kiinteistöyhtiöissä.

Uudisrakennuksen energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa merkittävästi suunnitteluvaiheen oikeilla ratkaisuilla. Osallistun mielelläni hankkeeseen varhaisessa vaiheessa jolloin on mahdollisuus vaikuttaa näihin ratkaisuihin. Näin saavutetaan paitsi määräykset täyttävä, myös hyvä ratkaisu niin energiatehokkuuden, olosuhteitten, kuin kustannustehokkuudenkin kannalta.

Yksityisenä toimijana tarjoan joustavan ja asiakaslähtöisen sekä kustannustehokkaan palvelun. Todistuksen ja selvityksen laadinnan kustannukset riippuvat mm. kohteen koosta ja monimuotoisuudesta. Saat sitovan ja kustannusperusteisen sekä siten myös hintakilpailukykyisen tarjouksen ottamalla yhteyttä. Täytä ja lähetä “ota yhteyttä” sivun yhteydenottokaavake, kirjoita vapaamuotoinen sähköpostiviesti tai soita!

© Copyright - Toiminimi Pasi Petäys