Energiatekniset asiantuntijapalvelut

Toteutamme asiakkaiden toimeksiannoista energian käyttöön ja hankintaan liittyviä asiantuntija toimeksiantoja. Tällaisia ovat esimerkiksi:

  • Kiinteistöjen ja tuotantolaitosten energianhankinnan suunnittelu
  • Energiaomavaraisuutta parantavien kotimaisten ja uusiutuvaa energiaa hyödyntävien  ratkaisujen suunnittelu
  • Energiatekniset kannattavuusselvitykset laitetoimittajista riippumattomana konsultointina
  • Energiaremonttien tarveselvitykset, hankesuunnittelu, toteutuksen tarjouskilpailutus ja valvonta
  • Energiateknisten laitteiden (esimerkiksi lämmöntalteenotto laitteet ja lämmityskattilat) hyötysuhteen määritykset ja muut toiminnan tarkastelut ja seuranta
  • Muut olemassa olevien, erityisesti teollisuuskohteiden kuntotarkastelut mm lämpökuvausta hyödyntäen
  • Olosuhdemittaukset dataloggeri laitteistolla ja olosuhdesimulointi dynaamisen simulointiohjelmiston avulla
  • Lämpö- ja virtaustekniset selvitys- ja suunnittelutehtävät mm numeerista virtausmallinnusta (CFD laskenta) hyödyntäen
  • Yrityksen hiilijalanjäljen laskenta, päästövähennysten suunnittelu, toteutuksen valvonta ja palvelut kompensoinnin toteuttamiseen aidosti, kompensaatiotoimijoista riippumattomasti, luotettavasti ja todennettavasti

Yksittäisten toimeksiantojen lisäksi tarjoamme myös pidempiaikaista tukea energiankäytön ja hankinnan hallintaan sekä kehittämiseen pitkäjänteisesti toimien ja kohteen kokonaisvaltaisesti huomioon ottaen sekä asiakaslähtöisesti. Tätä energiahallintapalvelua kutsutaan myös nimellä energiamanagerointi. Ota yhteyttä vapaamuotoisesti sähköpostiviestillä tai soittamalla, niin selvitämme, miten voimme olla avuksi toimintanne energiatehokkuuden parantamisessa ja muissa energiateknisissä haasteissa.

© Copyright - Toiminimi Pasi Petäys