Energiakatselmukset

Energiakatselmointi on yrityksen ja kuntakohteen kokonaisvaltainen energiankäytön tarkastelu jossa selvitetään kohteen energiankäytön nykytila kattavasti ja haetaan kustannustehokkaita energian käytön tehostamisratkaisuja ja säästökeinoja. Energiakatselmoinnin lisäksi tarjoan kevyempiä katselmustyyppisiä palveluita kuten taloyhtiön energiatarkastus ja täsmäkatselmus.

Yrityksen toiminnan ja tuotteiden hiilijalanjäljen määrittäminen ja minimoiminen on merkittävä kilpailuetu ja tulevaisuudessa monesti myös toiminnan edellytys. Tarjoan kokonaisvaltaista palvelua yritysten hiilijalanjälkiasioiden kuntoon saattamiseen. Katso tarkemmin alempana tällä sivulla.

Taloyhtiön energiatarkastus

Taloyhtiöille suosittelen Motivan mallin mukaista taloyhtiön energiatarkastusta. Taloyhtiön energiatarkastus on katselmustyyppinen, kustannustehokas palvelu joka perustuu kohdekäynnillä tehtäviin havaintoihin, mittauksiin ja toimintakokeisiin sekä energiankulutuksen analysointiin kulutusseurannan perusteella.

Tarkastus kattaa pääpiirteissään seuraavien kohteiden tarkastuksen; lämmitysjärjestelmä, ilmanvaihtojärjestelmä, käyttövesijärjestelmä, energian ja veden kulutus, yleisten tilojen valaistus. Tarkastuksesta toimitetaan taloyhtiölle raportti joka sisältää mm huomautukset havaituista vioista ja puutteista, toimenpide-esitykset sekä arvion mahdollisuudesta hyödyntää energia-avustusta. Tarkastus on suositeltavaa tehdä lämmityskauden aikana. Tarkempi kuvaus palvelun perussisällöstä löytyy osoitteesta www.motiva.fi/taloyhtion-energiatarkastus.

Taloyhtiön energiatarkastuksen hinta on peruslaajuudessaan Turun talousalueella taloyhtiön ensimmäiselle talolle alkaen 650 € sisältäen ALV 24%. Hintaan vaikuttavat mm kohteen sijainti, tarkastettavien kohteitten määrä sekä tarkastuksen laajuus.  Ota yhteyttä yhteydenottosivun kaavakkeella, vapaamuotoisella sähköpostiviestillä tai soittamalla tarkan ja sitovan tarjouksen saamiseksi.

Energiatarkastus on hyvä lähtökohta pyrittäessä selvittämään kiinteistön energiakustannusten säästöpotentiaalia, energiateknisiä ongelmia ja esimerkiksi mahdollisuuksia hyödyntää v. 2020 alusta lähtien haettavissa ollutta asuinrakennusten ARA energia-avustusta.

Energiakatselmointi

Tarjoan kokonaisvaltaista energiakatselmointia kunnille, kiinteistö- ja pk yrityksille. Pitkäaikainen ja monipuolinen työkokemukseni mm. kattilalaitostoimitusten parissa antaa hyvät valmiudet myös tuotantolaitosten ja muiden yritysten energia-asioiden hallintaan.

Motivan hyväksymänä Työ- ja elinkeinoministeriön tukemien energiakatselmusten vastuuhenkilönä tarjoan energiakatselmointia pk yrityksille ja kunnille kokonaispalveluna. Palvelu sisältää tilaajan opastamisen tukimenettelyssä sekä lämpöteknisen- ja sähköteknisen vastuuhenkilön palvelut. Ota yhteyttä, niin kerron mielelläni lisää yrityksen ja kunnan energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävästä energiakatselmoinnista, hankkeen käynnistämisestä ja tukimenettelystä.

Energiakatselmus on hyvä toteuttaa esimerkiksi lämmitystapamuotojen kannattavuutta pohdittaessa.

Energiakatselmuksen jatkeeksi tarjoan parannusinvestointien toteutuksen kilpailutusta ja valvontaa. Pidempiaikaisena palveluna tarjoan energiahallintapalveluita eli ns. energiamanagerointia joka soveltuu erityisesti kiinteistöryhmille ja tuotantolaitoksille.

Täsmäkatselmus

Täsmäkatselmus on Motivan tänä vuonna 2021 lanseeraama kevennetty TEM varoista tuettu katselmusmalli jossa yrityksen kokonaisvaltaisen toiminnan tarkastelun sijaan keskitytään valittuihin osa-alueisiin jossa nähdään olevan erityistä säästöpotentiaalia ja -tarvetta. Täsmäkatselmuksen pilotointi alkaa elokuussa 2021.

© Copyright - Toiminimi Pasi Petäys