Energiakatselmukset

Energiakatselmointi on yrityksen ja kuntakohteen kokonaisvaltainen energiankäytön tarkastelu jossa selvitetään kohteen energiankäytön nykytila kattavasti ja haetaan kustannustehokkaita energian käytön tehostamisratkaisuja ja säästökeinoja. Energiakatselmoinnin lisäksi tarjoan kevyempiä kohdennettuja katselmustyyppisiä palveluita kuten taloyhtiön energiatarkastus ja täsmäkatselmus. Toteuttamamme katselmukset sisältävät kohteen tarpeista ja katselmustyypistä riippuen erilaisia mittauksia kuten esimerkiksi lämpökamera kuvausta ja olosuhdemittauksia dataloggeri laitteistolla. Tarvittavat mittaukset määritellään tapauskohtaisesti katselmushankkeen tarjousvaiheessa.

Eri tyyppiset katselmointipalvelut ovat erinomainen keino aloittaa kustannustehokkuuden ja energiaomavaraisuuden parantamiseen johtava kehitystyö.

Katselmointien jatkopalveluna tarjoan myös palvelua energiaremonttien toteuttamiseen, jota on kuvattu sivulla Hankepalvelut.

Energiakatselmus

Tarjoan kokonaisvaltaista energiakatselmointia kunnille, kiinteistö- ja pk yrityksille. Pitkäaikainen ja monipuolinen työkokemukseni mm. kattilalaitostoimitusten parissa antaa hyvät valmiudet myös tuotantolaitosten ja muiden yritysten energia-asioiden hallintaan.

Motivan hyväksymänä Työ- ja elinkeinoministeriön tukemien energiakatselmusten vastuuhenkilönä tarjoan energiakatselmointia pk yrityksille ja kunnille kokonaispalveluna. Palvelu sisältää tilaajan opastamisen tukimenettelyssä sekä lämpöteknisen- ja sähköteknisen vastuuhenkilön palvelut. Ota yhteyttä, niin kerron mielelläni lisää yrityksen ja kunnan energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävästä energiakatselmoinnista, hankkeen käynnistämisestä ja tukimenettelystä.

Energiakatselmus on hyvä toteuttaa esimerkiksi lämmitystapamuotojen kannattavuutta pohdittaessa.

Energiakatselmuksen jatkeeksi tarjoan palveluita myös energiaremonttien toteutukseen kuten Hankepalvelut sivulla on kuvattu.

Täsmäkatselmus

Täsmäkatselmus on Motivan lanseeraama kevennetty ja kustannustehokas katselmusmalli jossa yrityksen kokonaisvaltaisen toiminnan tarkastelun sijaan keskitytään valittuihin osa-alueisiin jossa nähdään olevan erityistä säästöpotentiaalia ja -tarvetta. Kuten energiakatselmuksia, myös täsmäkatselmuksia tuetaan TEM varoista. Täsmäkatselmuksen pilotointi alkoi elokuussa 2021. Ota yhteyttä niin kerron aiheesta lisää ja selvitämme täsmäkatselmuksen tuomat mahdollisuudet yrityksellenne.

Taloyhtiön energiatarkastus

Taloyhtiöille suosittelen Motivan mallin mukaista taloyhtiön energiatarkastusta. Taloyhtiön energiatarkastus on katselmustyyppinen, kustannustehokas palvelu joka perustuu kohdekäynnillä tehtäviin havaintoihin, mittauksiin ja toimintakokeisiin sekä energiankulutuksen analysointiin kulutustietojen perusteella.

Tarkastus kattaa peruslaajuudessaan pääpiirteissään seuraavien kohteiden tarkastuksen; lämmitysjärjestelmä, ilmanvaihtojärjestelmä, käyttövesijärjestelmä, energian ja veden kulutus, yleisten tilojen valaistus. Tarkastuksesta toimitetaan taloyhtiölle raportti joka sisältää mm huomautukset havaituista vioista ja puutteista, toimenpide-esitykset sekä arvion mahdollisuudesta hyödyntää energia-avustusta. Tarkastus on suositeltavaa tehdä lämmityskauden aikana. Tarkempi kuvaus palvelun perussisällöstä löytyy osoitteesta www.motiva.fi/taloyhtion-energiatarkastus.

Tarjoamani taloyhtiön energiatarkastuksen hinta on peruslaajuudessaan Turun talousalueella taloyhtiön ensimmäiselle talolle alkaen 650 € sisältäen ALV 24%. Hintaan vaikuttavat mm  tarkastettavien kohteitten määrä, talotekniikan monimuotoisuus sekä tarkastuksen laajuus.  Ota yhteyttä yhteydenottosivun kaavakkeella, vapaamuotoisella sähköpostiviestillä tai soittamalla tarkan ja sitovan tarjouksen saamiseksi.

Energiatarkastus on hyvä lähtökohta pyrittäessä selvittämään kiinteistön energiakustannusten säästöpotentiaalia ja energiateknisiä ongelmia.

© Copyright - Toiminimi Pasi Petäys