Energiatodistukset ja Energiaselvitykset

Energiakatselmukset

Hankepalvelut

Hiilijalanjälkipalvelut

Yritys

Toteutamme energiatehokkuuspalveluita kokonaisvaltaisesti ja kattavasti sisältäen olemassa olevien rakennusten energiatodistusten ja uudisrakennusten energiaselvitysten laadinnat, yritysten ja muiden organisaatioiden energiatehokkuuden tehostamiseen liittyvät erilaiset energiakatselmukset, energiankäytön ja -hankinnan selvitykset, energiansäästön ja käytön tehostamisen suunnittelun, hankkeiden toteuttamisen projektinhoidon ja energiahallintopalvelut.  Organisaation vastuuhenkilö, elinkeinonharjoittaja Pasi Petäys on  pitkän energia-alan työkokemuksen omaava energiatekniikan DI ja FISE Oy:n hyväksymä pätevöitynyt ylemmän tason energiatodistusten laatija sekä Motivan hyväksymä työ- ja elinkeinoministeriön tukemien energiakatselmusten vastuuhenkilö. Yrityksen toimipaikka sijaitsee Turussa.

© Copyright - Toiminimi Pasi Petäys