Energiatodistukset ja Energiaselvitykset

Energiakatselmukset

Energiatekniset asiantuntijapalvelut

Hiilijalanjälkipalvelut

Yritys

Toteutamme energiatehokkuuspalveluita kokonaisvaltaisesti ja kattavasti sisältäen olemassa olevien rakennusten energiatodistusten ja uudisrakennusten energiaselvitysten laadinnat, yritysten ja muiden organisaatioiden energiatehokkuuden parantamiseen liittyvän konsultoinnin kattaen eri asteiset energiakatselmukset ja hiilijalanjälkipalvelut kokonaispalveluna sekä erillisiä energiankäytön ja -hankinnan selvityksiä, suunnittelua, energiahallintopalveluita ja konsultointia. Organisaation vastuuhenkilö, elinkeinonharjoittaja Pasi Petäys on  pitkän energia-alan työkokemuksen omaava energiatekniikan DI ja FISE Oy:n hyväksymä pätevöitynyt ylemmän tason energiatodistusten laatija sekä Motivan hyväksymä työ- ja elinkeinoministeriön tukemien energiakatselmusten vastuuhenkilö. Yrityksen toimipaikka sijaitsee Turussa.

© Copyright - Toiminimi Pasi Petäys